Algemene Voorwaarden - REFUND
Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie over restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Deze overeenkomst is hier terug te lezen: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/

Deze voorwaarden zien uitsluitend op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement Kingdance van High Energy Events aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals tokens en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht.De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen High Energy Events en de Klant. 


Artikel 1: indien de Klant voor een donatie kiest
Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot een evenement van High Energy Events om te zetten naar een gift aan High Energy Events.

De bestaande overeenkomst tussen High Energy Events en de Klant betreffende de originele order, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het restitutiebedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele order oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een gift aan High Energy Events. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen High Energy Events en de Klant. 


Artikel 2: indien de Klant voor terugbetaling kiest
Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant tussen 01 en 31 januari 2021 na aankondiging van de verplaatsing, dan wel afgelasting van het betreffende evenement, kenbaar heeft gemaakt aan High Energy Events dat hij/zij geen gebruik kan maken van een voucher, kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling).

De bestaande overeenkomst tussen High Energy Events en de Klant betreffende de originele order, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende Evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten in geld door High Energy Events.

De terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan en zo na goedkeuring van de aanvraag zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 30 EUR zal er 15 EUR worden terugbetaald aan de Klant.

***